Footer Main

Animal Care Sp. z o.o.

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000934469, NIP: 9472006090, Regon: 520513530, Kapitał zakładowy: 27 055 000,00 PLN.

Kim jesteśmy?

Celem projektu jest budowa ekosystemu zarówno dla dostawców usług, jak i właścicieli zwierząt domowych, oferującego wsparcie na wszystkich etapach opieki nad zwierzęciem, zapewniającego kompleksowość usług, m.in. dostęp do wiedzy i najlepszych specjalistów.

Kontakt

E-mail: kontakt@animalcare.pl Animal Care Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź zoocial.pl
footer hero
Copyright © 2021 Animal Care  All Rights Reserved

Implemented By ILS
Designed By Mannatstudio