Footer Main

Animal Care Spółka Akcyjna

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000898142, NIP: 9472004501, Regon: 3887888390,
Kapitał zakładowy: 300.000 PLN

Kim jesteśmy?

Celem projektu jest budowa ekosystemu zarówno dla dostawców usług, jak i właścicieli zwierząt domowych, oferującego wsparcie na wszystkich etapach opieki nad zwierzęciem, zapewniającego kompleksowość usług, m.in. dostęp do wiedzy i najlepszych specjalistów.

Kontakt

E-mail: kontakt@animalcare.pl

Animal Care S.A.
ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź

footer hero
Copyright © 2021 Animal Care  All Rights Reserved

Implemented By ILS
Designed By Mannatstudio