Kontakt

Animal Care

Bądźmy w kontakcie!

Jeśli masz pytania lub chcesz podzielić się ważnymi informacjami, napisz do nas.

  Adres biura

  ul. Zbąszyńska 3
  91-342 Łódź

  Telefon

  Animal Care

  RODO – obowiązek informacyjny

   

  1.   Administratorem Państwa danych osobowych Animal Care S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3, (91-342), NIP: 9472004501 REGON: 3887888390. Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy: kontakt@animalcare.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.

  2.  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@animalcare.pl. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może Pani/Pan skontaktować się w Inspektorem Ochrony Danych.

  3.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, a zatem w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu, a także w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

  4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie. Dane osobowe mogą być również w adekwatnym zakresie, pozostawione i przetwarzane przez administratora danych dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia, przez okres wymagany przepisami prawa.

  5.   Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz administratora danych, w tym usługi informatyczne – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych .

  6.   Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych w tym przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa do złożenia skargi dostępne są na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.