• Home
  • Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i informacje dotyczące plików Cookies

Celem niniejszego dokumentu jest należyte poinformowanie Państwa o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ochroną prywatności, w związku z korzystaniem z serwisu. W treści niniejszej polityki przekazujemy Państwu informację o tym, jak przetwarzane będą Państwa dane osobowe oraz zgromadzone pliki cookies, a także w jaki sposób i do jakich celów te dane będą wykorzystywane. Osoba, która odwiedza serwis i korzysta z niego, zgadza się na warunki określone w niniejszym dokumencie.

Polityka prywatności

Administrator

Administratorem serwisu www.animalcare.pl oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) jest Animal Care Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000934469, NIP: 9472006090, Regon: 520513530.

Kontakt do Administratora

Kontakt z administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych administratora z dopiskiem „Ochrona danych” bądź mailowo na adres: kontakt@animalcare.pl. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem iod@animalcare.pl bądź bezpośrednio z Administratorem za pomocą wskazanych powyżej danych kontaktowych.

Dobrowolność podania danych

Korzystanie z serwisu oraz podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające serwis jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwia realizacje usług oferowanych za pośrednictwem serwisu.

Cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych

Dane osobowe w ramach serwisu przetwarzane są przez administratora w celu:

1. Udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia komunikacji z użytkownikiem serwisu i udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do Animal Care Sp. z o.o. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem dostępnych elektronicznych środków pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla ustalenia, obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.

2. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez Animal Care Sp. z o.o. działaniami oraz świadczeniem usług – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do momentu ich przedawnienia.

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownicy mają prawo realizować uprawnienia wynikające z RODO, a w szczególności przysługuje im prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji na ich temat (art. 15 RODO);
  • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  • usunięcia danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
  • przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
  • cofnięcia zgody (jeśli zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania danych) – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Gwarancja ochrony danych

Administrator przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwyższej staranności oraz w sposób, który zabezpiecza dostęp do nich osobom nieupoważnionym, wykorzystując zarówno techniczne, jak i organizacyjne środki zabezpieczeń.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane również  do Google LLC, któremu przekazywany będzie adres IP w formie zanonimizowanej (zaszyfrowanej) do w celu generowania statystyk, a także organom publicznym uprawnionym do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku administrator danych zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą, a przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych.

Profilowanie

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Polityka cookies

Pliki cookies

W momencie gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, gromadzone są pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiące dane, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje te są poddawane anonimowej ocenie i nie mogą być i nie są używane do identyfikacji osób odwiedzających stronę internetową. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Animal Care Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Zbąszyńskiej 3.

Możemy wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Wykorzystanie plików cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Animal Care Sp. z o.o. korzysta z danych osobowych zgromadzonych w ramach wykorzystywanych technologii cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dla realizacji celów wyżej wskazanych. Dane pozyskane przez nas za pomocą technologii cookies są przetwarzane do czasu osiągnięcia celów ich zbierania (wskazanych powyżej) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania, albo do czasu usunięcia cookies z urządzenia końcowego, z którego korzystają użytkownicy łącząc się z naszym serwisem – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. W stosunku do danych osobowych gromadzonych za pomocą technologii cookies użytkownikowi przysługują  prawa wskazane w rozdziale ”Prawa osób, których dane dotyczą” Polityki prywatności.

Google Analytics

W ramach serwisu korzystamy z Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z serwisu. Wykorzystywana na naszej stronie internetowej usługa została ograniczona do funkcji pomiarowej. Dodatkowo w ramach narzędzi Google Analytics Animal Care Sp. z o.o. korzysta z tzw. User ID. Funkcja ta pozwala m.in. na wyodrębnienie danych konkretnej witryny, z której Państwo korzystacie, w ramach dokonywanych pomiarów, co umożliwia nam dokładniejsze określenie, które z naszych serwisów i w jaki sposób są wykorzystywane przez użytkownika.  Google Analytics używa tyko określonej formy piku cookies, która jest przechowywana na komputerze użytkownika i umożliwia analizę korzystania z naszego serwisu.

Administrator serwisu używa tych plików wyłącznie do wewnętrznych badań, w jaki sposób możemy ulepszać usługi, które świadczymy dla użytkowników odwiedzających serwis. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Rodzaje plików cookies:

Nazwa pliku cookies Rodzaj Cel Czas życia cookies
_ga Statystyczne Służy do rozróżniania użytkowników 2 lata
_gid Statystyczne Służy do rozróżniania użytkowników 24 godziny


Blokowanie usług statystycznych Google Analytics

Użytkownik serwisu w każdej chwili może zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi tego typu plikami cookies Google Analytics. Możesz w każdej chwili zrezygnować z zapisywania historii przeglądania za pomocą analitycznych plików cookies. Możliwość zablokowania działania Google Analytics przez użytkownika może być zrealizowana poprzez zainstalowanie opcjonalnego dodatku do przeglądarki dostępnego w tym miejscu.

Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik może w każdym czasie zablokować umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu, może być wówczas konieczne ręczne dostosowanie niektórych preferencji za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową. Może to również mieć wpływ na funkcjonowanie naszej strony internetowej lub nawet ją zablokować.

Użytkownik może także usunąć wszystkie pliki cookie, które znajdują się już na Twoim urządzeniu, czyszcząc historię przeglądania w przeglądarce. Spowoduje to usunięcie wszystkich plików cookies ze wszystkich odwiedzonych witryn. Pamiętaj jednak, że możesz również utracić niektóre zapisane informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje witryny).

Większość przeglądarek pozwala na wyświetlanie oraz zarządzanie, blokowanie i usuwanie plików cookies na stronach internetowych. Możesz samodzielnie zarządzać swoimi uprawnieniami dotyczącymi plików cookies, natomiast musisz pamiętać, że usuwając pliki cookies, wszystkie ustawione przez Ciebie preferencje mogą zostać utracone w tym również możliwość rezygnacji z plików cookies. Poniżej zamieszczamy wskazówki dotyczące sposób zarzadzania plików cookies w popularnych przeglądarkach internetowych

Animal Care Sp. z o.o. informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Poniżej zamieszczamy wskazówki dotyczące sposób zarzadzania plików cookies w popularnych przeglądarkach internetowych.

Google Chrome

Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Edge

Opera

MacOS Safari i Safari

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies podlegać będzie regularnym przeglądom oraz ewentualnym aktualizacjom, jeśli okaże się to niezbędne z uwagi na nowe lub zmienione przepisy prawa czy nowe lub zmienione wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Informacja o dacie wejścia w życie Polityki prywatności i plików cookies (także w nowej wersji) będzie umieszczona w treści Polityki prywatności i plików cookies.

Jeśli ma Pani/Pan jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy o wysłanie pytań i uwag pod adres: iod@animalcare.pl

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 03.11.2021.