• Home
  • Author: pawel.podolski@ils-it.pl

Author: pawel.podolski@ils-it.pl

Informacje dla akcjonariuszy​

Spółka Animal Care S.A. powstała w 2021 r. Animal Care S.A. integruje rynek zoologiczno-weterynaryjny w ramach współpracy z podmiotami świadczącymi usługi dla opiekunów zwierząt. Animal Care S.A. należy do Pelion S.A. – największej grupy kapitałowej w obszarze ochrony zdrowia w Polsce. Informujemy, że w związku z obowiązkiem nałożonym na Spółkę…